Stad van Morgen

Een stabiele, duurzaam vooruitstrevende maatschappij heeft 5, historisch bewezen kerntaken:
  • Voedsel (en drinkwater)
  • Gezondheid
  • Veiligheid
  • Zelfredzaamheid
  • Zelfbewustzijn
De huidige maatschappijvormen in de wereld wijken hier van af door verschillende ontwikkelingen die ooit een logica hadden maar nu leiden tot structurele crisissen. Om de balans te hervinden dienen de 5 kerntaken de boventoon te voeren. Dat levert een ongekende bestuurlijke, technologische en sociale innovatie impuls op waar ook weer nieuwe complexe organisatie en economievormen aan worden ontleend. 

Dit hebben wij in de Stad van Morgen Sustainocratie genoemd. Het is een co-creatie platform voor de transitie naar deze duurzame stabiliteit. Daar werken overheden, wetenschapper, bedrijven en burgers aan mee in duidelijke coöperatieve verbanden. 

Stad van Morgen (STIR Academy) is een stichting. De coöperaties zijn waardengedreven juridische samenwerkingsverbanden. Voorbeelden zijn:

AiREAS: Gezonde stad vanuit luchtkwaliteit en volksgezondheid perspectief

VE2RS: Zelfredzame stad vanuit voedsel en energie innovatie met sociale cohesie. 

STIR Academy: wereldwijd educatief netwerk voor "global issues, local solutions, global application" met Sustainocratie als drijfveer.

SAFE:  Veilige stad vanuit huisvesting, respect en gelijkwaardigheid perspectief.


Eerste resultaten van AiREAS ‎(Stad van Morgen initiatief)‎

Persbericht Wereld Gezondheid Organisatie 17 Oktober 2013: Luchtvervuiling is kankerverwekkend


SUSTAINOCRATIE, de nieuwe democratie

Menselijkheid x Democratie x Duurzame samenwerking

De nieuwe democratie 
Uitgeverij MultiLibris
Met voorwoord van Prof. Paul de Blot

Kort fllmpje met uitleg: 
http://www.youtube.com/watch?v=9ZkQogXzZNE 

Een duurzame menselijke maatschappij is een co-creatie 
BLOGS:

Stad van Morgen: Nederlands

AiREAS: Eindhoven

Internationaal van Jean-Paul over Sustainocratie: Engels

Fundación STIR - Spaans