Stad van Morgen

In onze democratie besteden we elke 4 jaar algemene verantwoordelijkheden uit aan een maatschappelijk systeem. Nu realiseren we ons dat dit systeem zich heeft ontwikkeld tot een onbetaalbare geldafhankelijke organisatie die de grote problemen van deze tijd (vervuiling, migraties,armoede ontwikkeling, klimaat verandering, opwarming van de Aarde) niet aan kan en zelfs in de hand werkt. Het blijkt dat kernverantwoordelijkheden, zoals gezondheid of veiligheid, niet uit te besteden zijn want dan krijg je kostbare zorg en politie met een zichzelf uitvergrotend probleem. Duurzame menselijke vooruitgang is geen democratische maar evolutionaire verantwoordelijkheid die we als mens, individu en instantie dienen te dragen. Daarom noemen we de Stad van Morgen geen democratie maar een Sustainocratie.

Stad van Morgen is een stichting waarin de volgende 5 kernbelangen boven de democratische politiek en economie zijn geplaatst omdat het geen keuzes zijn maar Sustainocratische verantwoordelijkheden van ons allemaal.
  • Voedsel en drinkwater
  • Gezondheid
  • Veiligheid
  • Zelfbewustzijn
  • Zelfredzaamheid
Omdat deze verantwoordelijkheden door niemand gedragen worden, alleen in tegenstelling (zorg, politie, handel, onderwijs) systeemtechnisch worden opgelost, creëren we samenwerkingsverbanden die dat wél doen. We nodigen de belangrijke belangenpartijen uit om mede verantwoordelijkheid te nemen (overheid, bedrijven en kennisinstellingen) samen met de burgers in een regio. Op die manier transformeren we de gebieden samen en ziet de Stad van Morgen er heel anders uit dan de Stad van Gisteren.

Dit zijn enkele samenwerkingsinitiatieven waar u zich bij aan kunt sluiten óf zelf opstarten in uw eigen regio en samen een netwerk vormen:

AiREAS: Gezonde stad vanuit luchtkwaliteit en volksgezondheid perspectief

VE2RS = FRE2SH: Zelfredzaamheid en Productiviteit vanuit voedsel en energie innovatie met sociale cohesie. 

STIR Academy: wereldwijd educatief netwerk voor "global issues, local solutions, global application" met Sustainocratie als drijfveer.

SAFE:  Veilige stad vanuit huisvesting, respect en gelijkwaardigheid perspectief.

Goed maken wat fout dreigt te gaan


SUSTAINOCRATIE, de nieuwe democratie

Menselijkheid x Democratie x Verduurzamende samenwerking

De nieuwe democratie 
Uitgeverij MultiLibris
Met voorwoord van Prof. Paul de Blot

Kort fllmpje met uitleg: 
http://www.youtube.com/watch?v=9ZkQogXzZNE 

Een duurzame menselijke maatschappij is een co-creatie 
BLOGS:

Stad van Morgen: Nederlands

AiREAS: Eindhoven

Internationaal van Jean-Paul over Sustainocratie: Engels

Fundación STIR - Spaans