Stichting STIR

Stad van Morgen

Stichting STIR (Stichting Transformatie, Indexering en Research) staat bekend als de Stad van Morgen. Al sinds 2009 doen wij, in opdracht van onszelf als mens met evolutionaire belangen, onderzoek naar het creëren van de ideale menselijke maatschappijvorm volgens de eisen van deze tijd. De kapitalistische consumptie democratie heeft ons veel schijnbare overvloed gebracht maar draagt ook bij aan alle grote problemen waar we wereldwijd en lokaal mee zijn gaan kampen waardoor zelfs het voortbestaan van de mens ter discussie is komen te staan. Nog nooit hiervoor hebben we voor zo'n fundamentele bewustwordingsopgave gestaan. 

Voor het eerst staan we voor een zelfbewuste keuze, doorgaan met de (zelf)vernietiging of gebruiken we onze creativiteit om die af te wenden:

de duale werkelijk van het mens zijn geeft ons een keuze
 
Zo is Sustainocratie ontstaan, de democratie die zichzelf stuurt op basis van natuurlijke en menselijke kernwaarden. Wij nemen nu zelf maatschappelijke verantwoordelijkheid via de positie van de "Sustainocraat". Deze nodigt uit tot multidisciplinaire (overheid, innovatief bedrijfsleven, burgers en wetenschap) samenwerking op niveau 4 van gebiedsontwikkeling. Sustainocratie blijkt een evolutionaire stap, een Eco-Systeem in plaats van hiërarchische machtscultuur. 
Evolutie structuur volgens het Presencing Institute (Otto Scharmer en Peter Senge)
Alleen niveau 4 gebiedsontwikkeling levert duurzaam voortbestaan en harmonie.
Sustainocratische samenwerkingsvormen positioneren zich op dit niveau.
De huidige politiek economische structuur is een hiërarchie op niveau 1. 
De transitie van 1 naar 4 is ingrijpend en allesomvattend.

In Eindhoven experimenteren wij al sinds 2010 met deze werkwijze in AiREAS, FRE2SH en de STIR Leercoöperatie. Gaandeweg is het geloof in de aanpak en werkwijze zo groot dat vele andere gebieden zich aansluiten om ermee aan de slag te gaan. Sustainocratie levert nieuwe beroepen (bijv. Sustainocraat), een nieuwe economie (Transformatie Economie), nieuwe waardesystemen (bijv. de AiREAS munt) en een geheel nieuwe lokale maatschappelijke productiviteit en betrokkenheid. Het is een totale verandering van mentaliteit, empathie en samenhang.
 
De 4 niveaus van gebiedsontwikkeling

Kort filmpje met uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=9ZkQogXzZNE 

SUSTAINOCRATIE, de nieuwe democratie

Menselijkheid x Democratie x Verduurzamende samenwerking

De nieuwe democratie 
Uitgeverij MultiLibris
Met voorwoord van Prof. Paul de Blot

Een duurzame menselijke maatschappij is een co-creatie 
Stad van Morgen thema's:STIR Foundation


BLOGS:

Stad van Morgen: Nederlands

AiREAS: Eindhoven

Internationaal van Jean-Paul over Sustainocratie: Engels