Stad van Morgen


 
___________________________________________

Symbiose is een vorm van samenleven dat zelfbewust omgaat met "samenhang" (tussen mensen onderling en met onze natuurlijke omgeving) in plaats van uitsluitend (economische) groei. Stad van Morgen is een stichting die werkt volgens het Sustainocratische maatschappijmodel dat geldt als toevoeging aan onze democratie en ter vervanging van ons huidige geldafhankelijke noodlijdende economische groeimodel. Sustainocratie is symbiotisch en harmoniserend ingesteld.
 
De grote omslag in Nederland en Europa
De volgende 5 kernbelangen staan boven de democratische politiek en economie omdat het geen keuzes zijn maar Sustainocratische verantwoordelijkheden van ons allemaal. Zonder deze rechtstreekse verantwoordelijkheden is er geen symbiose onderling tussen de mensen en instanties noch de natuurlijke leefomgeving. Zo wordt de maatschappij structureel kwetsbaar totdat het in een crisis of chaos geraakt.
  • Voedsel en drinkwater
  • Gezondheid
  • Veiligheid
  • Zelfbewustzijn
  • Zelf of samen-redzaamheid
We nodigen de belangrijke belangenpartijen uit om mede verantwoordelijkheid te nemen (overheid, bedrijven en kennisinstellingen) samen met de burgers in een regio.

Dit zijn enkele samenwerkingsinitiatieven waar u zich bij aan kunt sluiten óf zelf opstarten in uw eigen regio en samen een netwerk vormen:

AiREAS: Gezonde stad vanuit luchtkwaliteit en volksgezondheid perspectief

VE2RS = FRE2SH: Zelfredzaamheid en Productiviteit vanuit voedsel en energie innovatie met sociale cohesie. 

STIR Academy: wereldwijd educatief netwerk voor "global issues, local solutions, global application" met Sustainocratie als drijfveer.

SAFE:  Veilige stad vanuit huisvesting, respect en gelijkwaardigheid perspectief.

Kort filmpje met uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=9ZkQogXzZNE 

SUSTAINOCRATIE, de nieuwe democratie

Menselijkheid x Democratie x Verduurzamende samenwerking

De nieuwe democratie 
Uitgeverij MultiLibris
Met voorwoord van Prof. Paul de Blot

Een duurzame menselijke maatschappij is een co-creatie 
BLOGS:

Stad van Morgen: Nederlands

AiREAS: Eindhoven

Internationaal van Jean-Paul over Sustainocratie: Engels

Fundación STIR - Spaans