Stichting STIR

Workshops STIR Academy in 2016 klik hier

Stichting STIR staat bekend als de Stad van Morgen. Al sinds 2009 onderzoeken wij hoe we de complexe transitie vorm kunnen geven, weg van een onszelf vernietigende cultuur en structuur door vervuiling en ongelijkheid. 

Zo is Sustainocratie ontstaan, de democratie die zichzelf stuurt op basis van natuurlijke en menselijke kernwaarden. Wij nemen nu zelf maatschappelijke verantwoordelijkheid via de positie van de "Sustainocraat". Deze nodigt uit tot multidisciplinaire (overheid, innovatief bedrijfsleven, burgers en wetenschap) samenwerking op niveau 4 waarin deze kernwaarden op gebiedsniveau gecreëerd worden en innovatief geborgen voor wereldwijde uitvergroting. Sustainocratie blijkt een evolutionaire stap in gebiedsontwikkeling, ook wel niveau 4 genoemd, ofwel (in termen van het Presencing Institute) een Eco-Systeem in plaats van hiërarchische machtscultuur. 
Evolutie structuur volgens het Presencing Institute (Otto Scharmer en Peter Senge)
Alleen niveau 4 gebiedsontwikkeling levert duurzaam voortbestaan en harmonie.
Sustainocratische samenwerkingsvormen positioneren zich op dit niveau.
De huidige politiek economische structuur is een hiërarchie op niveau 1. 
De transitie van 1 naar 4 is ingrijpend en allesomvattend.

In Eindhoven experimenteren wij al sinds 2010 met deze werkwijze in AiREAS, FRE2SH en STIR Academy. Gaandeweg is het geloof in de aanpak en werkwijze zo groot dat vele andere gebieden zich aansluiten om ermee aan de slag te gaan. Sustainocratie levert nieuwe beroepen (bijv. Sustainocraat), een nieuwe economie (Transformatie Economie), nieuwe waardesystemen (bijv. de AiREAS munt) en een geheel nieuwe lokale maatschappelijke productiviteit en betrokkenheid. Het is een totale verandering van mentaliteit, empathie en samenhang.
 
De 4 niveaus van gebiedsontwikkeling

STIR (Stad van Morgen) via STIR Academy: 
Voorbeeld van een kernwaarden-gedreven roadmap (Gezonde Airport)


Kort filmpje met uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=9ZkQogXzZNE 

SUSTAINOCRATIE, de nieuwe democratie

Menselijkheid x Democratie x Verduurzamende samenwerking

De nieuwe democratie 
Uitgeverij MultiLibris
Met voorwoord van Prof. Paul de Blot

Een duurzame menselijke maatschappij is een co-creatie 
Stad van Morgen thema's:STIR Foundation


BLOGS:

Stad van Morgen: Nederlands

AiREAS: Eindhoven

Internationaal van Jean-Paul over Sustainocratie: Engels