Stichting STIR

Stad van Morgen
samenwerkingsinitiatieven voor ons duurzame welzijn

In Mei 2017 speciale aandacht voor de kunst van het aanschouwen:

Unieke film van Veysi - een dove migrant die op treffende wijze in slow motion naar mensen kijkt.
NatLab: Zaterdagen   20 mei  en      27 mei
Toegang gratis 

STIR (Stichting Transformation, Indexation en Research)
 is een onderzoek stichting die zich onafhankelijk richt op het bestuderen van de evolutie van maatschappelijke mechanismen in een samenleving die zorgen voor kwaliteit van leven en duurzame menselijke vooruitgang in tijden van enorme wereldwijde en lokale uitdagingen. De stichting is in 2009 opgericht door Jean-Paul Close die, na een lange internationale directie carrière, bewustzijn doorbraken had ervaren door fundamentele keuzes die hij moest maken in zijn persoonlijke leven. Het had zijn ogen geopend voor de kwetsbaarheid waar de huidige mens en haar maatschappijvormen in zijn geraakt. 

In 2009 heeft STIR twee criteria vastgesteld voor duurzame menselijke vooruitgang en welzijn:
  1. Kernvoorwaarden en natuurlijke menselijke waarden die gewaarborgd dienen te worden regionaal. 
  2. Samen verantwoordelijkheid nemen, mens en instellingen
Dit werd Sustainocratie genoemd naar twee begrippen: Duurzame menselijke vooruitgang (onze evolutie) en Democratie (het kiezen van onze prioriteiten binnen de kaders van de kernwaarden). Hieruit zijn allerlei samenwerkingsvormen ontstaan.