Stichting STIR

Stad van Morgen
samenwerkingsinitiatieven voor ons duurzame welzijn

STIR (Stichting Transformation, Indexation en Research) is de ideële vormgever van Sustainocratie en bijbehorende samenwerkingsprocessen. De stichting is in 2009 opgericht door Jean-Paul Close die, na een lange internationale directie carrière, bewustzijn doorbraken had ervaren door fundamentele keuzes die hij moest maken in zijn persoonlijke leven. Het had zijn ogen geopend voor de kwetsbaarheid waar de huidige mens en haar maatschappijvormen in zijn geraakt. 

In 2009 heeft STIR twee criteria vastgesteld voor duurzame menselijke vooruitgang en welzijn:
  1. Kernvoorwaarden en natuurlijke menselijke waarden die gewaarborgd dienen te worden regionaal. 
  2. Samen verantwoordelijkheid nemen, mens en instellingen
Dit werd Sustainocratie genoemd naar twee begrippen: Duurzame menselijke vooruitgang (onze evolutie) en Democratie (het kiezen van onze prioriteiten binnen de kaders van de kernwaarden). Hieruit zijn allerlei samenwerkingsvormen ontstaan.