Stad van Morgen

Stad van Morgen heeft een stip op de horizon van een maatschappij die 5 duurzame kernwaarden (voedsel, gezondheid, veiligheid, zelfredzaamheid en zelfbewustzijn) blijft nastreven. Door terug te redeneren naar de tekortkomingen op dit vlak van de huidige maatschappij ontstaan complexe veranderingsbehoeften die onder gebracht worden in Sustainocratische (overheid, wetenschap, bedrijfsleven en burgers) samenwerkingsvormen. 

Voorbeelden zijn:

AiREAS: Gezonde stad vanuit luchtkwaliteit en volksgezondheid perspectief

VE2RS: Zelfredzame stad vanuit voedsel en energie innovatie met sociale cohesie. 

STIR Academy: wereldwijd educatief netwerk voor "global issues, local solutions, global application" met Sustainocratie als drijfveer.

SAFE:  Veilige stad vanuit huisvesting, respect en gelijkwaardigheid perspectief.

Wat willen we bereiken de komende maanden:
 • Het zelfbewust samenwerkend burgerschap op hoger niveau tillen door steeds meer mensen en functies uit te nodigen tot bewustwording en samenwerking via VE2RS en STIR Academy
 • Het meetnetwerk van AiREAS in Eindhoven als ruggengraat benutten voor allerlei "gezonde stad" maatregelen en toegepaste innovaties in Eindhoven
 • Aantal avondcolleges in Eindhoven verhogen van 1 naar 2 per maand
 • AiREAS en STIR Academy in andere regios toepassen
 • De "nieuwe democratie" van Sustainocratie verder uitvergroten wereldwijd
 • De visie, werkwijze, projecten en resultaten blijven beschrijven in de Stad van Morgen blog.
 • De deelnemers en kartrekkers voorzien van zekerheden die men heeft moeten loslaten door deelname aan Sustainocratie.

Eerste resultaten van AiREAS ‎(Stad van Morgen initiatief)‎

Persbericht Wereld Gezondheid Organisatie 17 Oktober 2013: Luchtvervuiling is kankerverwekkend

De maatschappelijke kernwaarden en verantwoordelijkheden zijn: 

 • Voeding (inclusief water)
 • Gezondheid (inclusief een gezonde leefomgeving)
 • Veiligheid (niet alleen lichamelijk maar ook respect)
 • Zelf ontwikkeling (leren en bewustzijn ontwikkeling in vrijheid)
 • Kennis toepassing (duurzame menselijke vooruitgang)

Meld u hier aan.

SUSTAINOCRATIE, de nieuwe democratie

Menselijkheid x Democratie x Duurzame samenwerking

De nieuwe democratie 
Uitgeverij MultiLibris
Met voorwoord van Prof. Paul de Blot

Kort fllmpje met uitleg: 
http://www.youtube.com/watch?v=9ZkQogXzZNE 

Een duurzame menselijke maatschappij is een co-creatie 
BLOGS:

Stad van Morgen: Nederlands

AiREAS: Eindhoven

Internationaal van Jean-Paul over Sustainocratie: Engels

Fundación STIR - Spaans