Stad van Morgen

In de evolutie van ethiek zien we 3 stadia of niveaus die nog steeds te vinden zijn in onze maatschappij. Het 3e stadium is nu aan het doorbreken:

1. Niveau 1: "de mens" is onbelangrijk. Lange tijd is de gewone mens misbruikt in een machtssysteem van belangen waar het welzijn van de individu er niet toe deed. Nog steeds zijn er veel gebieden, bedrijven en situaties waarin dit speelt, zelfs in groeiende mate in de moderne westerse wereld. 

2. Niveau 2: "de mens" is ondergeschikt onderdeel van een kunstmatig systeem. Denk hierbij aan een bedrijf, een schuldsysteem, een geldgedreven economie, enz. Deze huidige westerse maatschappij is zo, sinds het begin van de industriële tijdperk, ingericht. Het welzijn van de mens is gericht op productiviteit en economische winst, voor de rest is de mens en allerlei bijbehorende problemen een kostenpost. Gaandeweg zijn er mensenrechten geïntroduceerd maar die zijn veelal nog ondergeschikt aan politieke en economische machtsverhoudingen.

3. Niveau 3: "de mens" is de kern van evolutionair belang. Het evolutionaire menselijke welzijn is de basis van een harmonieuze band tussen mensen onderling, de innovatieve hulpmiddelen die we gebruiken en onze natuurlijke omgeving. De maatschappij is een waardengedreven co-creatie van zelfredzaamheid en zelfbewustzijn.

Stad van Morgen positioneert zich p[ het 3 niveau en nodigt 2e niveau "systemen" zoals overheid, bedrijven en kennisinstellingen uit om de stap te wagen naar evolutionaire verantwoordelijkheid in samenspraak. Er zijn al 3 samenwerkingsverbanden:

AiREAS: Gezonde stad vanuit luchtkwaliteit en volksgezondheid perspectief

VE2RS = FRE2SH: Zelfredzaamheid en Productiviteit vanuit voedsel en energie innovatie met sociale cohesie. 

STIR Academy: wereldwijd educatief netwerk voor "global issues, local solutions, global application" met Sustainocratie als drijfveer.

SAFE:  Veilige stad vanuit huisvesting, respect en gelijkwaardigheid perspectief.

Eerste resultaten van AiREAS ‎(Stad van Morgen initiatief)‎

Persbericht Wereld Gezondheid Organisatie 17 Oktober 2013: Luchtvervuiling is kankerverwekkend


SUSTAINOCRATIE, de nieuwe democratie

Menselijkheid x Democratie x Verduurzamende samenwerking

De nieuwe democratie 
Uitgeverij MultiLibris
Met voorwoord van Prof. Paul de Blot

Kort fllmpje met uitleg: 
http://www.youtube.com/watch?v=9ZkQogXzZNE 

Een duurzame menselijke maatschappij is een co-creatie 
BLOGS:

Stad van Morgen: Nederlands

AiREAS: Eindhoven

Internationaal van Jean-Paul over Sustainocratie: Engels

Fundación STIR - Spaans