COS3i


COS3i staat voor Sociale Inclusie, Integratie en Innovatie en is een samenwerking gericht op het betrekken van mede-burgers bij het creëren en onderhouden van onze kernwaarden. Het voltrekt zich op twee niveau's:
  1. Thematisch door middel van kringen die een aantrekkingskracht uitoefenen op mensen met gedeelde interesses. Denk bijvoorbeeld aan het maken van muziek, of lekker samen eten, kunst uitoefenen, zorgen voor elkaar, tuinieren, enz. De kringen worden door een verbindende Sustainocraat of Sustainocrate aangevoerd zodat men zich kan verbinden met de bevolking op 3 niveau's:
    • Uitnodiging tot deelname als hobby
    • Semi-professioneel middels workshops, bijeenkomsten, proeftrajecten, integraties, pionierschap
    • Professioneel via optredens, wijkprojecten en samenwerking 
  2. Wijkgerichte betrokkenheid programma's. Samenwerkend met de lokale overheid, wijkgebouwen en wijkbewoners kijken we naar de ontwikkeling van bruisende activiteiten vanuit de bevolking zelf. De kringen stimuleren de betrokkenheid thematisch en via de wijkgebouwen wordt het tot een geheel gesmeed.
  

  

Comments