Stichting STIR

 
17 Sustainable Development Goals en de 5 Sustainocratische KernwaardenStad van Morgen
samen werken aan onze duurzame kwaliteit van leven

 News AiREAS


AiREAS heeft net na de zomer van 2018 een overeenkomst getekend met het Leefbaarheidsfond van vliegveld Eindhoven om samen met Eindhoven Noord burgerparticipatie op te zetten en te meten naar de effecten van geluidoverlast en luchtvervuiling in relatie tot het vliegveld
 News FRE2SH


FRE2SH begint in het Veemgebouw met het upcyclen van gebruikte materialen en het creatieproces van kunst en andere gebruiksvoorwerpen. Een groeiende groep creatieve mensen vormen de community voor circulaire economie in FRE2SH. 
News COS3I Naast de wekelijkse internationale sociale eetavonden organiseert COS3I nu ook Gezondheid voor de Ziel programma´s in de wijken. Het zijn geluk en liefde gedreven programma´s waarmee stress wordt verdreven en mensen in hun kracht komen te staan door aandacht voor hun innerlijke zelf en elkaar.
News School of Talents De Erasmus+ aanvragen zijn gedaan voor studie uitwisseling met EU landen. Ruim 20 programma's zijn uitgewerkt en ingediend. De eerste groepen komen vanaf maart 2019. De jongeren worden meegenomen in de sustainocratische kernwaarden en duurzaamheid doelstellingen.

Vanaf 1 Maart 2019 kunt u ook het Stad van Morgen "Eindhoven de Speelste" spel spelen als basis voor nieuwe participatie en werkgelegenheid.
  


STIR (Stichting Transformation, Indexation en Research) is in 2009 opgericht en heeft al onderzoekend twee fundamentele criteria vastgesteld voor duurzame menselijke vooruitgang, welzijn en kwaliteit van leven:
  1. Natuurlijke menselijke kernwaarden die gewaarborgd dienen te worden regionaal door middel van proactief innovatief zelfbewust gedrag en aanpassingsdrang in een veranderende werkelijkheid 
  2. Samen verantwoordelijkheid nemen, mens, overheid, ondernemers en instellingen
Dit werd Sustainocratie genoemd naar twee begrippen: Duurzame menselijke vooruitgang (onze evolutie) en Democratie (het kiezen van onze prioriteiten binnen de kaders van de kernwaarden). Hieruit zijn allerlei samenwerkingsvormen ontstaan die in Eindhoven en Nederland worden toegepast, zoals: 
  1. AiREAS -luchtkwaliteit, volksgezondheid en mobiliteit
  2. FRE2SH - regionale voedselzekerheden
  3. COS3i - sociale inclusie, integratie en innovatie in de kernwaarden
  4. School of Talents - Participerend leren 
  5. Circulaire Stad
Iedereen kan meedoen met de Stad van Morgen.