Stichting STIR‎ > ‎

Wat is Sustainocratie?

Sustainocratie is een combinatie van Sustainable Human Progress (duurzame menselijke evolutie) en Democratie (onze vrijheid om prioriteiten te kiezen). 

Voor de duurzame menselijke evolutie dienen wij 5 basisprincipes (ook kernwaarden genoemd) te respecteren:


In onze huidige samenleving respecteren wij deze kernwaarden niet. We trachten ze te repareren met kostbare zorg en bureaucratische systemen. Daarom is geld voor velen een doel geworden in plaats van een middel. Door de rollen om te draaien (geld is middel, het doel zijn de kernwaarden) ontstaat een geheel nieuwe maatschappelijke dynamiek vol innovaties en samenwerking.
   Sustainocratie (3) is samenwerken aan harmonieus menselijk welzijn binnen de context van onze natuur 

Transformatie:

Nieuw maatschappelijke laag: de participatie maatschappij
Sustainocratische samenwerking vindt plaatst op niveau 4. 
Het leiderschap wordt vertegenwoordigd door het hogere doel waartoe de Stad van Morgen op verbindende wijze toe uitnodigt. 
Niveau 4 is niet hiërarchisch maar gebaseerd op multidisciplinaire cocreatie vanuit gelijkwaardigheid.Comments