Stichting STIR‎ > ‎

S

Sustainocratie is een maatschappij waarin de mens en duurzame productiviteit centraal staat, niet geld en banken. Het woord staat voor Sustainable human progress (onze evolutionaire richting als mens) en democratie (prioriteiten kiezen hoe we de richting kunnen behouden. Sustainocratie heeft 5 kernwaarden gedefinieerd voor een succesvolle maatschappij:
  • Voedsel/drinkwater
  • Samen redzaamheid
  • Zelfbewustzijn
  • Gezondheid 
  • Veiligheid
Deze kernwaarden worden door ons gedrag en gebruik van hulpmiddelen vaak onderuit gehaald waardoor er kwetsbare momenten ontstaan die wij als crisis ervaren. Door steeds weer terug te grijpen op de kernwaarden ontstaat een vorm van zelfreflectie waar innovatie aan wordt ontleend. Dit noemen we de Transformatie Economie.  Innovatie veroorzaakt altijd verandering waardoor er een permanent spanningsveld ontstaat tussen oude en nieuwe waarden die beide getoetst worden aan de kernwaarden van Sustainocratie. Daarom heet de stichting "STIR", want dat betekent "roeren" hetgeen is wat de stichting doet, enerzijds om vastzittende dingen los te maken, anderzijds om nieuwe elementen met elkaar in contact te brengen voor nieuwe clustervorming van samenwerking.

In Sustainocratische processen wordt holistische (vanuit het geheel) samengewerkt. Dat wil zeggen dat alle kernpilaren van een maatschappij SAMEN verantwoordelijkheid nemen. Dat zijn: de regionale overheid, de regionale inwoners, de wetenschap en het innovatieve bedrijfsleven. 

Subpagina''s (1): T
Comments