Ondernemend burgerschap

Het begrip Sustainocraat is nieuw en ontwikkelt zich naar mate mensen in de wereld kennismaken met de betekenis en zich ermee vereenzelvigen. Sustainocratie verlangt een ontwikkelt bewustzijn met een hoog niveau van empathie voor de medemens en omgeving. Dit bewustzijn kan men ook ontwikkelen via leerprocessen door het leven zelf of door deelname aan de STIR academy.

Burgerschap positioneert zich tussen natuur en maatschappij
"Burgerschap" is een zelfbewuste plek die centraal staat in de ontwikkeling van de mens en mensheid

Bewustzijn lagen volgens Dabrowsky
Laag 1 bewustzijn:  individualistisch eigenbelang (onbewust leven)
Laag 2 bewustzijn:  bewust van concurrentie en eigenbelang (onbewust overleven)
Laag 3 bewustzijn:  zelfbewust van eigen waarden en aanpassingsvermogen (zelfbewust overleven), eerste basis van empathie
Laag 4 bewustzijn:  dienstbaarheid naar directe medemens (zelfbewust leven en leren), tweede basis van empathie
Laag 5 bewustzijn:  dienstbaar algemeen zonder eigenbelang (universeel bewust)

Sustainocraten definieren zichzelf vanaf niveau 3 en vormen waardengedreven netwerken onderling.

Wereldwijd zien wij een versnelde ontwikkeling van de basis van het bewustzijn naar de nieuwe lagen. De huidige wereldhierarchie wordt geregeerd door laag 1 en 2 die veel misstanden heefte veroorzaakt. Paradoxaal, zonder die misstanden zou de bewustzijnsprong nooit een impuls ehebben gekregen. Door erkenning van universele waarden van ethiek en verantwoordelijkheden en netwerkvorming van Sustainocraten (al dan niet zo genoemd) zal stapsgewijs nieuwe maatschappelijke innovatie vorm krijgen.

Wil u graag groeien in bewustzijn? Doe dan mee met de STIR Academy
Voelt u zich al Sustainocraat? Laat het dan weten via http://www.stadvanmorgen.wordpress.com   
Comments