Definitie duurzame vooruitgang

"Duurzame vooruitgang is het samen blijven werken aan een gezonde, vitale, veilige en dynamisch vooruitstrevende, samenredzame menselijke maatschappij binnen de context van de steeds weer veranderende natuurlijke omgeving" (Jean-Paul Close - The Global Shift: a quantum leap in human evolution")

Waarom is deze definitie zo belangrijk? 
De huidige maatschappij functioneert erg gefragmenteerd vanuit georganiseerd eigenbelang. Elke instelling hanteert wel een eigen beeld bij duurzaamheid afgestemd op het eigenbelang. 

In 1987 introduceerde Mevr. Brundtland een eerste definitie vanuit de Verenigde Naties. Wij moesten ons volgens haar bekommeren om de behoeften van toekomstige generaties. Met die definitie kon ik (Jean-Paul Close) niets omdat ik niet kan inschatten wat toekomstige generaties nodig zouden kunnen hebben. Daarnaast gebruiken wij bepaalde grondstoffen (zoals fossiele brandstoffen) onherroepelijk. Als ze op zijn dan heeft de toekomstige generatie er niets aan. 

Onze eigen definitie nodigt uit tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid door eigenbelang en institutioneel belang te koppelen aan een hoger erkend goed.

Nederland doet het nog steeds niet goed volgens de Gemeentelijk Duurzaamheid Index. Dat komt omdat we ons nog teveel laten leiden door economische in plaats van menselijke en ecologische kernwaarden.
Comments