AiREAS

AiREAS   - www.aireas.com - hoger doel: volksgezondheid, luchtkwaliteit en stadsdynamiek

Op donderdag 11.10.12 ging het eerste sustainocratische project van start waarbij burgers het initiatief nemen om een multidisciplinair samenwerkingsverband aan te gaan met institutionele partijen voor een concreet menselijk doel, in dit geval de gezonde stad Eindhoven vanuit luchtkwaliteit.

Onder uiterst professionele en bezielende begeleiding van ceremoniemeester en mede-initiatiefnemer Marco van Lochem werd AiREAS formeel aangekondigd uitgevoerd. Als eerste kwam aan het woord Jean-Paul Close die de menselijkheid en burgerverantwoordelijkheid van AiREAS onderstreepte vanuit zijn eigen innerlijke motivatie om een "mens niet geldgerichte maatschappij over te dragen aan zijn kinderen". 

Daarna nam wethouder Schreurs het woord om te benadrukken dat de ontwikkeling van de maatschappij in evolutionaire fasen verloopt en we nu in een fase zijn aangeland waarin menselijkheid en samenwerking van essentieel belang is. Men was in het verleden niet altijd in staat om verantwoordelijkheid te nemen maar die ruimte ontstaat nu wel. AiREAS is daar een mooi voorbeeld van.

Het panel van institutionele partijen die deel uit maken van het samenwerkingsverband kwamen aan het woord door middel van interviewster en zelfstandig verslaggeefster Debbie Langelaan. 

Gerard de Groot (ECN) benadrukte het unieke van deze samenwerking (in 20 jaar heb ik zo iets nog nooit meegemaakt) en de kracht om vanuit de directe betrokkenheid met de maatschappij en wetenschappelijke inzichten nieuwe maatschappelijk relevante producten te kunnen ontwikkelen.

Ronald Wolff van Philips Research bezag de vele raakvlakken met allerlei afdelingen en belangen binnen Philips waardoor het lastig was om die complexiteit intern te regelen. Daar is Philips doorheen en heeft zeker groen licht om mee te doen. Uit Shanghai wordt al meegekeken om te bezien of het AiREAS model aldaar tot uitvoering kan worden gebracht. AiREAS in Eindhoven is een nieuwe norm aan het creeren voor mensgedreven samenwerking waar andere steden niet achter mogen blijven..

Jan van de Bovenkamp (Imtech) laat zien dat Imtech nauw betrokken is bij maatschappelijke belangen en stelt apparatuur beschikbaar om de datastromen te ontvangen en verwerken die gegenereerd worden. Hij benadrukt de belangstelling die in de wereld bestaat voor het meekijken wat er in AiREAS gebeurd. Imtech heeft al een intern stuk gepubliceerd over AiREAS dat naar alle grote partijen in Nederland gaat. Men neemt proactief deel aan het AiREAS proces en neemt initiatief.

Alfred Stein, hoogleraar aan de technische universiteit Twente refereerde aan ervaringen die opgedaan waren in Rotterdam en het boeiende proces om als wetenschapper rechtstreeks aan tafel te zitten voor vernieuwende inzichten en mee te kunnen sturen in de beleidvorming rondom o.a. metingen. 

Gerard Hoeks van IRAS (Universiteit van Utrecht) reflecteerde over fijnstof en hoe weinig we weten over het ontstaan en de effecten van deze vervuiling waardoor Eidnhovense AiREAS uiterst relevant is en waarschijnlijk bruikbare kennis oplevert waar men elders in de wereld ook wat aan heeft.

Simon Middelkamp is directielid ecologie en milieu in de Provincie Noord Brabant en benadrukt dat het belang van de provincie vooral is om de werkwijze van AiREAS te bestuderen voor toepassing in andere gebieden van de provincie waar grote uitdagingen zijn. Zo wordt bijvoorbeeld intensieve veehouderij op het platteland genoemd.

Hans Verhoeven
is projectleider bij de gemeente Eindhoven en bracht het belang van de burgerparticipatie aan de orde. In de zaal waren op uitnodiging van AiREAS en de gemeente meerdere wijkverenigingen aanwezig die zo hun betrokkenheid toonden bij dit bijzondere project. Het "onzichtbare zichtbaar maken" werd benadrukt zodat men concreet verantwoordelijkheid kan gaan nemen op basis van bewustwording, inzichten en concrete gegevens. 

Er volgde ruime gelegenheid tot netwerken en onderling overleg waar de verbanden onderling werden gelegd en afspraken gemaakt. Er is bijna 450000 euro beschikbaar gesteld voor de uitrol van de meetnetwerken en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Veel werd er door aanwezigen benadrukt om vooral niet bang te zijn om open te communiceren met de burgers. Na het informele overleg was er gelegenheid om wat interactieve vragen te stellen waarbij vooral burgerparticipanten zich kenbaar maakten om verantwoordelijkheid te gaan nemen en betrokken te worden bij AiREAS. 

Tijdens de afsluitende speech benadrukte Marco van Lochem nogmaals het belang van het experimenteren waarbij ook fouten maken hoort tot de realiteit. Dit hoort bij het levend lab, en de technologische en sociale innovatie, die men beoogd door deze samenwerking. Uiteindelijk ziet hij de droom, dat AiREAS uitwaaiert over de hele wereld en vanuit burgerparticipatie en institutionele uitvergroting die wereld gezonder te maken.

Al met al kunnen we terugkijken naar een boeiende bijeenkomst van alle mensen die AiREAS vormgeven en met dank aan Maaike Veenbrink van SRE die de organisatie op zich heeft genomen en de aankondiging tot in de puntjes heeft verzorgd. 

is voortgekomen uit de Stad van Morgen!

Comments