SAFE


Eigenlijk is een crisis heel normaal. Het geeft ons aan dat een situatie onhoudbaar is geworden. Loslaten, verantwoordelijkheid aanvaarden en opnieuw beginnen. Maar vaak is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Op individueel niveau is dat al moeilijk. Denk aan het verlies van een baan, een echtscheiding, een plotselinge tegenslag, een treurige gebeurtenis.

Zakelijk en maatschappelijk kan dat ook gebeuren. Een economische crisis, een faillissement, mismanagement, gebrek aan inzicht, wanbeleid, fraude, een opstand, concurrentie, een catastrofe, enz. 

Menselijkheid en samenwerking is dan noodzakelijk. De Safe coöperatie is gericht op het overbruggen van een tijdelijke chaos situatie door samen te werken aan maatschappelijke en economische cocreatie projecten zoals AiREAS, FRE2SH of STIR Academy. Het geeft een frisse kijk op de stand van zaken en biedt korte en lange termijn doelstellingen die ruimte scheppen om het verleden en de problemen af te handelen zonder in nog grotere problemen te komen.

Meer informatie en een kort beeldend filmpje treft u hier   Comments