Safety & Resources

Hoger doel: Veiligheid
Aanpak :  Multidisciplinaire innovatie om onze afhankelijkheid van gevaarlijke stoffen te minderen

Regelmatig wordt de wereld opgeschrikt door een ramp die veroorzaakt wordt door onze afhankelijkheid van gevaarlijke stoffen. Denk aan onze eigen Moerdijk ramp, of de nucleaire ramp in Japan, de ontploffing van een kunstmestfabriek in Texas of de recente treinramp in Belgie. 

In vele gevallen worden directies en ministers ontslagen die verwijtbaar blijken door fouten, nalatigheid of belangenverstrengeling. Maar als zij eenmaal weg zijn gaat het leven en bijbehorende risicos gewoon door. Meer controle en regels zorgt ook voor meer bureaucratie en nieuwe strafmaatregelen werken ontwijking van verantwoordelijkheden in de hand.

Samen verantwoordelijk
Sustainocratie werkt vanuit een andere mentaliteit dan reguleren en de dramatsiche gevolgen accepteren als consequentie van deze tijd. Sustainocratie redeneert van de definitie van duurzame menselijke vooruitgang. Hierin staat veiligheid als een van de kern elementen van maatschappelijke stabiliteit aangeduid dat tevens onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is.  

Dat betekent ook dat een levensstijl die gevaarlijke stoffen nodig lijkt te hebben zowel veilig met die grondstoffen om moet kunnen gaan als ook er alles aan moet blijven doen om die afhankelijkheid te minderen. Dat kan door wetenschappelijke inzichten toe te passen in het gebruik van alternatieve, minder gevaarlijke stoffen, sociale innovatie voor de mindering van onze afhankelijkheid en technologisch innovaties om de producten tijdig aan te passen. Ook transport en opslag dient tot de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

REHUSA (Resources & Human Safety)
Stad van Morgen is een sustainocratische cooperatie aan het opstarten dat dit complexe innovatie proces gaat waarborgen met veiligheid als doel. Dit gebeurt door de samenwerking in te roepen van de wetenschap, de bedrijven, de overheden en de levensstijl ontwikkeling van de gebruikers zelf. Het is dus een technologisch en maatschappelijk instituut waarin state of the art innovatie wordt bedacht en toegepast ten behoeve van menselijke veiligheid. 

Betrokken zijn: Jean-Paul Close (Sustainocraat) en Jaap van der Steen (Deskundige)
Uitgenodigd zijn: de Provincie Noord Brabant, technologische bedrijven, verschillende universiteiten en organisaties in de Moerdijk om als proeftuin te dienen.

Belangstelling: jp@stadvanmorgen   (Tel: 0654326615) 

Comments