Sympathiefonds

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op bestuurders van de Stad van Morgen om expertise in te brengen in complexe zaken waar burgers en wijkverenigingen mee kampen.
We worden ook uitgenodigd door overheidsinstanties om vanuit de participatiemaatschappij, onze visie van maatschappijvorming en onze vorm van burgerschap, expertise in te brengen in overlegorganen. Onze stempel is daarin al snel groot omdat wij steeds de menselijke kernwaarden benadrukken en deze als sturend meenemen in het overleg. Maar wij worden daarvoor niet betaald. We zijn vooral een bron van inspiratie en verandering maar geen commerciële partij. 

Wilt u de missie van de Stad van Morgen steunen? 
Dan kan dat middels een bijdrage aan het sympathie of goodwill fonds van de Stad van Morgen. 

Stichting STIR: 
Rabobank: NL41 RABO 0103 3882 22
Of via PayPal (email: jp@stadvanmorgen.nl)

Onze onafhankelijkheid is fundamenteel
Stad van Morgen moet zich onafhankelijk houden van oude politieke economische sturing. We presenteren ons als daadwerkelijke alternatief maatschappijmodel. Overheden, bedrijven, burgers, universiteiten, scholen, enz investeren in Stad van Morgen processen middels deelname aan projecten via het 10/10/80 principe (10% Stad van Morgen, 10% community, 80% gebudgetteerd werkkapitaal).

Stad van Morgen beperkt zich tot de hoogste complexiteit. Dat wil zeggen dat we ons positioneren op het niveau 4 gebiedsontwikkeling, de participatie maatschappij. In deze omstandigheden is de inzet van iedereen niet in geld uit te drukken maar juist in waardecreatie (waar weer een geheel nieuwe 4 x winst economie uit ontstaat). De innovaties die ontstaan zijn daarentegen wel onderdeel van een nieuw economisch groeiproces. Dat is de motivatie van bedrijven, scholen, universiteiten en overheden om mee te doen.

Enkele voorbeelden waar we in onze missie tegenaan lopen
De oude, regerende werkelijkheid gaat uit van gesalarieerd werk of een uitkering. In beide gevallen is het geld alleen beschikbaar als men zich afhankelijk opstelt van het systeem. Wij echter zetten ons in voor de kernwaarden van de mens zoals gedefinieerd in Sustainocratie. Daar staat nooit (nog niet) salaris of een uitkering tegenover omdat die kernwaarden niet erkend zijn in de huidige politieke en economische structuren. Wat wel kan is dat we mensen, overheden en bedrijven overtuigen om mee te doen en te investeren in bijvoorbeeld "de gezonde stad". Dan ontstaan er wel mogelijkheden om ook wat financiële middelen naar ons toe te trekken maar voor het zover is zijn we gemiddeld 2 jaar per project verder.  Die 2 jaar overbruggen we door hulp van familie, kennis en ......het sympathiefonds.

Jullie doen toch alles gratis? 
Dat is ook zo'n mis-opvatting die we vaak horen. Omdat wij de huidige manipulatieve, speculatieve euro-wereld ter discussie stellen en ons vaak in onafhankelijkheid inzetten door gratis bijeenkomsten en cocreatie ontmoetingen te organiseren lijkt het net of we van de lucht leven. We zouden het heerlijk vinden als we in staat zijn zoveel waarde te creëren onderling dat we zonder geld alle basisbehoeften zouden kunnen verdelen. Maar zo is dat (nog) niet. Ook wij moeten huur en belasting betalen. We proberen onze rugzak zo licht mogelijk te maken maar kunnen niet onder de eisen van de huidige wereld uit, hoe graag we het ook zouden willen (los van de goede dingen dan). Kortom, soms moeten we ook een bijdrage vragen. En als er belangen op het spel staan van grote bedrijven en instanties zoals overheden dan durven we er ook een prima marktprijs voor te vragen. Die gaat dan ook in de sympathiepot en niet in onze eigen zak.  

Burger belangen vertegenwoordiging: We willen graag in een situatie leven waarin de kernwaarden gehandhaafd en gerespecteerd worden. Via onze activiteiten vertegenwoordigen we steeds meer de burger en de wijken in overleg met de verschillende overheid instanties. We worden daarin ook steeds serieuzer genomen mede gezien de vele jaren dat we actief zijn. De burger is dankbaar maar voor ons een enorme inzet op de fiets, door regen en wind, waar vaak niets tegenover staat behalve onze eigen bezieling natuurlijk. Steun is een symbolische bijdrage maar wel relevant als we voor duizenden en miljoenen buren ons hard maken voor ons welzijn en kwaliteit van leven. 

Verbindend voor nieuwe ondernemers: We genieten natuurlijk van een enorm netwerk. Daar maken veel van onze kennissen graag gebruik van. Dat resulteert niet altijd in Stad van Morgen projecten maar wel mooie opdrachten voor de zzp-er en MKB die ons netwerk bevolken. Fijn! Daar doen we het ook voor. Maar de vele kopjes koffie, uren om de plannen aan te horen, liefdevolle ontmoetingen, vaak ook op onze eigen kosten, zijn natuurlijk graag gedaan. Het is dan wel fijn als we een kleine bijdrage mogen ontvangen op onze sympathisanten fonds. Dan kunnen we dit blijven doen zonder lidmaatschappen te gaan rekenen. Meedoen met onze (betaalde) workshops is natuurlijk nog beter....

U mag natuurlijk altijd meer doen als u dat zou willen of kunnen. U hoeft ook helemaal niets bij te dragen.
Comments