Foto's‎ > ‎

Mobiliteit, verkeer & milieu

5 februari 2011 TV10

Jean-Paul Close neemt deel aan gesprek over mobiliteit

Mobiliteit is een van de kerneigenschappen van de moderne mens. Mobiliteit is verbonden aan het dagelijks leven in de vorm van woon/werk verkeer, boodschappen, school/woon verkeer, recreatie and gewoon "status". Mobiliteit is een algemeen aanvaard en benut gebruiksartikel, een niet weg te cijfer logistiek middel ten behoeven van vele economische belangen en een statussymbool voor vrijheid en democratie. Hierdoor is mobiliteit structureel verweven in de economie van de maatschappij.

Mobiliteit geeft tevens een ruimtelijk probleem (infrastructuur, stalling), is een gigantische energieslurper en een van de grootste vervuilers van onze leefomgeving. Door de gigantische groei van mobiele objecten, de afmetingen ervan en het energiegebruik is mobiliteit en alle gerelateerde thema's (parkeren, bereikbaarheid, doorstroom, lucht en geluidvervuiling, veiligheid, enz) tevens een van de grootste moderne uitdagingen waar de mens voor staat.  

Stad van Morgen experimenteert en ontwikkelt samen met haar partners een geheel nieuwe mobiliteit concepten. Onze verschillende teams zijn actief en in te zetten op:
 • Integrale verkeer en mobiliteit metingen in relatie tot luchtkwaliteit, bereikbaarheid en economie
 • Advies voor gebiedsontwikkeling
 • Nieuwe vormen van openbaar vervoer
 • Proeftuinen elektrisch  en alternatief vervoer
 • Analyze en advies over woon/parkeer verhoudingen stedelijk en hoogstedelijk
 • Proefgebieden voor mobiliteitbeleving
 • Expertise over innovatieve ontwikkelingen in de mobiliteit
 • Het nieuwe werken en mobiliteit
 • Behoefte en mentaliteitontwikkeling rond de nieuwe mobiliteit
 • Closed Circuit Leasing
 • Cradle to Cradle technische ontwikkelingen
 • Complexe gebiedsontwikkeling (mobiliteit, infrastructuur, beleving)
Het is geen auto en geen fiets, het de Floow

 

Geert Kloppenburg rijdt wethouder rond in Rotterdam

 
Een van de ontwikkelingen is de electrische UKKIE TUKKIE voor het KORTE STUKKIE. Ook een ontwikkeling is op gebied van biogas.
 
 
 
Comments