Z(Z)P Club Eindhoven

Gestart in Februari 2012 met het doel te komen tot structurele waardengedreven samenwerking tussen zelfstandige professionals in Eindhoven. Duurzame vooruitgang is de algemene drijfveer. Dat wordt in lokale projecten verder geconcretiseerd.

29 Maart - Besloten om ons samen te richten op Duurzame Vooruitgang. 
Dat geeft rust en focus. 

26 April - Eerste wijk gericht over Z(Z)P Club met de wens te concretiseren.
Meerdere themas gedefinieerd:
  • Wijkeducatie: bewustwording, zelfredzaamheid, ondernemer van je eigen leven, multiculturaliteit, samenwerking, enz
  • Energie en Leefbaarheid: energie cooperatie opzetten
  • Wijkvoedsel als wijkverbinder voor sociale cohesie
  • Wijkcommunicatie: burgerbetrokkenheid
  • Wijkcommunicatie: ICT en internationaal (verbindende bank) - Afrika
  • AiREAS in de wijk

19 Mei - Kick Off - Energie en Leefbaarheid wijk Tongelre.
Er zijn zo'n 40 verschillende manieren om lokaal energie te besparen, de managen of te winnen. Voorgesteld is om als buurt samen te gaan werken. Uitdaging is om met dezelfde maandelijkse lasten als vandaag de komende drie jaar te besparen én te investeren in zelfvoorziening. Zo'n 20 buurtbewoners proberen een eerste groepje te vormen 

23 Mei - Kick Off - Wijkeducatie - Doornakkers - 1e overleg
Open discussie. Themas:
  • Opvoedkundig - generaties verbinden voor welzijn en opvoeding
  • wijkalenten en hulp verbinden aan nieuwe site (Floris)
  • natuurlijke speelruimtes/plekken voor kinderen - natuur terug in de wijk
Alle thema's worden verder uitgewerkt. Via de Stad van Morgen discussieforums op www.aireas.com/air  kunnen zaken ook online aandacht krijgen en besproken worden.


Z(Z)P Club is waardengedreven en verdeeld de wederkerigheid onder degenen die er aan bij dragen met Talent en Inzet.


Aanmelden voor rechtsreekse berichten uit de Z(Z)P Club? Mail nicolette.meeder@stadvanmorgen.com 
Of via de Open Coffee Eindhoven subgroup.

Comments